memo.xight.org

日々のメモ

連想配列の走査

キーでソート

foreach $key (sort(keys %hash)) {
	print "$key => $hash{$key}\n";
}


キーでソート (逆順)

foreach $key (sort {$b cmp $a} keys %hash){
	print "$key => $hash{$key}\n";
}


値 (数値) でソート (昇順)

foreach $key (sort { $hash{$a} <=> $hash{$b} } keys %hash) {
	print "$key => $hash{$key}\n";
};


値 (文字列) でソート (昇順)

foreach $key (sort { $hash{$a} cmp $hash{$b} } keys %hash) {
	print "$key => $hash{$key}\n";
};


値 (数値) でソート (降順)

foreach $key (sort { $hash{$b} <=> $hash{$a} } keys %hash) {
	print "$key => $hash{$key}\n";
};値 (文字列) でソート (降順)

foreach $key (sort { $hash{$b} cmp $hash{$a} } keys %hash) {
	print "$key => $hash{$key}\n";
};