memo.xight.org

日々のメモ

DBD/DBI モジュール と Data-ShowTable

インストール

# aptitude install libdbd-mysql-perl libdata-showtable-perl

- 使用法

use DBI;
$db  = DBI->connect('DBI:mysql:データベース名:サーバ名', ユーザー名, パスワード);
$sth = $db->prepare("SQL文");
$sth->execute;
$num_rows = $sth->rows;
print "該当 $num_rows 件\n";
for ($i = 0; $i < $num_rows; $i++) {
	@a = $sth->fetchrow_array;
	print "id=$a[0], name=$a[1] memo=$a[2] \n";
}
$sth->finish;
$db->disconnect;

Reference

@IT - Linux Square - 快速MySQLでデータベースアプリ! - 第4回 PerlでMySQL操作CGIを作ろう
http://www.atmarkit.co.jp/flinux/rensai/mysql04/mysql04a.html